Edukacyjno – psychologiczno – artystyczna Rola muzyki I tańca w przedszkolu

  • Strona Główna
  • /
  • Edukacyjno – psychologiczno – artystyczna Rola muzyki I tańca w przedszkolu

EDUKACYJNO – PSYCHOLOGICZNO – ARTYSTYCZNA

 ROLA  MUZYKI  I  TAŃCA W PRZEDSZKOLU

RYTMIKA

 

<  koordynacja wzrokowo – słuchowo – ruchowa

<  prawidłowa postawa i świadomość  ciała

<  ćwiczenia koncentracji i skupienia  uwagi

<  rozwijanie  poczucia  rytmu

 

ZABAWY , ZAGADKI  I  OPOWIADANIA MUZYCZNE

 

< inteligencja, inwencja twórcza, wyobraźnia i  kreatywność

< logiczne  myślenie, rozumowanie przyczynowo-skutkowe

< radość, spontaniczna  pewność  siebie,  indywidualna samoekspresja

< muzykoterapia, harmonizowanie intelektu i emocji,  osobowości i psychiki

< odreagowanie  napięć i stresów, zmniejszanie nieśmiałości  oraz nadpobudliwości

 

ŚPIEWANIE  PIOSENEK

 

< słuch akustyczny  i  muzyczny

< wzmocnienie  głosu oraz poprawna dykcja

< wzbogacenie  słownictwa

< trwałość  i  pojemność  pamięci

< doskonalenie  procesów umysłowych poprzez synchronizacje lewej i prawej półkuli mózgowej, emocjonalnej ( rytm i melodia )  i  intelektualnej ( tekst piosenki )

<  rozwijanie  zainteresowań dziecka. poszerzanie  zakresu wiadomości  o świecie

 

GRA  NA  INSTRUMENTACH  PERKUSYJNYCH

 

<  doskonalenia  poczucia rytmu, samokontroli, koncentracji uwagi, zdolności manualnych

<  umiejętności  interpersonalne- współpraca i współdziałanie  w grupie, radość  ze  wspólnego  muzykowania, czyli ,, ozdabiania ” najpiękniejszych utworów muzyki klasycznej

<  muzykalność, gust artystyczny,  poczucie  piękna,  słuchanie  i  poznawanie dzieł muzycznych, tworzonych  przez geniuszy np. Chopin, Mozart, Czajkowski, Vivaldi,  Strauss, Schubert, Grieg

 

TANIEC  I  CHOREOGRAFIA

 

1. EDUKACJA : nauka kroków, figur, układów choreograficznych  umiejętności  improwizacji  tanecznej  dzięki równoczesnym  kształceniu  poczucia rytmu i  ćwiczeniu  koordynacji motoryczno- sensoryczno –       muzycznej

 

2. WYCHOWANIE : taniec  pomaga  w  rozwijaniu   inteligencji  emocjonalnej, doskonaleniu  relacji  interpersonalnych, umiejętności  optymalnego  współdziałania  w dowolnej  grupie  z  zachowaniem  własnej  indywidualności.

 

3. ZDROWIE : systematyczne, aktywne  uczestniczenie  w lekcjach tańca zwiększa  wytrzymałość  i   sprawność fizyczną, bardzo podnosi poziom  energii  i  witalności  organizmu,  w  tym  funkcjonowanie  systemu   immunologicznego.

 

4. PSYCHOLOGIA : taniec  przyczynia  się  do wykształcenia  takich  cech osobowości  jak, poczucie  własnej  wartości, samoakceptacja, optymizm, odporność  psychiczna, spontaniczna  pewność  siebie,  spostrzegawczość  i  podzielność  uwagi.

 

5. EMOCJE : podczas  tańca   harmonizuje  się aktywności  umysłu  i  psychiki,  w  efekcie  następuje  uwolnienie  od  stresów i  napięć,  zmniejszenie  nieśmiałości  i  lęków,  a  także  nadpobudliwości.

 

6. ARTYZM : rozbudzanie   zmysłu   piękna  oraz  wrażliwości  estetyczno-artystycznej, gracji i  wdzięku w sposobie  poruszania  się, autoprezentacji  i   samo-ekspresji.

 


Izabella Janik –
absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej  i  Liceum  Muzycznego w klasie fortepianu i wokalistyki. Psycholog, instruktor  rytmiki, tańca, choreografii.

Podczas prawie 20 letniej  pracy z dziećmi,  stosuję  zasady kinezjologii edukacyjnej, muzykoterapii oraz pedagogiki zabawy.

Marzenie i cel zawodowy ?

Muzyka i taniec ma pomagać każdemu dziecku być zdrowym, radosnym, mądrym i szczęśliwym.

 

Chcesz zapisać swoje dziecko ?

Zadzwoń +48 501 423 413

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów.
Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA