Opłaty

Nie pobieramy wpisowego!!!

Czesne płatne do 5-go dnia każdego miesiąca.

Czesne prosimy wpłacać na konto: 66 1240 6351 1111 0010 7099 3317

Zwrot stawki żywieniowej wynosi 8 zł za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka. Aby otrzymać zwrot stawki żywieniowej, rodzice powinni poinformować przedszkole o absencji dziecka w dniu poprzedzającym nieobecność.

Chcesz zapisać swoje dziecko ?

Zadzwoń +48 501 423 413

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów.
Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA