Plan dnia

Godziny poranne

7.00 – 9.30

Dzieci przybywają do przedszkola.
Odbywają się zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawy ruchowe.
Czynności higieniczne, przygotowanie di śniadania.
Śniadanie (ok. godz. 9.00)


Zajęcia ogólnorozwojowe

9.30 – 15.00

Zabawy swobodne, zajęcia z całą grupą, w małych zespołach lub indywidualne.
Ćwiczenia:
rozwijające umiejętności wypowiadania się i pamięci,
usprawniające motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową,
percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
percepcji słuchowej,
umiejętności matematycznych,
doskonalące sprawność ruchową z wykorzystaniem różnych przyborów

Aktywność muzyczna i plastyczna.
Zajęcia dodatkowe.
Zajęcia na świeżym powietrzu.
Przygotowanie do obiadu.
Obiad- I danie ( ok godz. 11.20)
Odpoczynek po obiedzie-możliwość snu, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczyciela (ewentualnie nagrań)
Obiad – II danie (ok. godz. 14.15)


Popołudnie

15.00 – 18.00

Zajęcia dodatkowe
Zabawy i gry ruchowe w sali (lub na świeżym powietrzu)
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Utrwalanie zdobytej wiedzy, rozwijanie zainteresowań dzieci w działaniach zespołowych i indywidualnych.
Podwieczorek (ok. godz. 16.20)
Czytanie dzieciom.
Rozchodzenie się dzieci do domu.


Chcesz zapisać swoje dziecko ?

Zadzwoń +48 501 423 413

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów.
Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA